Akşan Yapı'nın ana sponsorluğunda, 14 Kasım 2009'da ÇEDBİK Sürdürülebilir Binalar - BREEAM ve LEED Çalıştayı Düzenlendi.
( 14.11.2009 )

ÇEDBİK, yoğun ilgi gören çalıştayın ardından BREEAM, LEED ve DGNB Değerlendirme Sistemleri'nin anlatılacağı Sürdürülebilir Bina Eğitimleri'nin devam edeceğini ve amaçlarının bu bilgiler ışığında ülkemizde tüm yeni bina ve yerleşimlerin bu kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi ve varolanlarin iyilestirilmesi olduğunu söyledi.

2007 yılında yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, 14 Kasım 2009 tarihinde uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri BREEAM ve LEED'in anlatıldığı bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştay'ın ana sponsorluğunu ÇEDBİK üyesi Akşan Yapı üstlendi.